PRIMA Programı 2023 Yılı Çağrıları Açıldı!


PRIMA Programı 2023 Yılı Çağrıları Açıldı!
Akdeniz bölgesinde su yönetimi, gıda sistemleri ve tarım-gıda değer zinciri temalarında çok ortaklı uluslararası projelerin destekleneceği Akdeniz Bölgesinde Araştırma ve İnovasyon için Ortaklık (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area - PRIMA) Programı’nın 2023 yılı çağrıları başvurulara açılmıştır!
PRIMA tarafından yapılan yeni bir değişiklik sonucunda, PRIMA kapsamında açılacak olan uluslararası proje çağrılarında yer alacak konsorsiyumun en az 3 farklı katılımcı ülkeden en az 4 farklı tüzel kişilikten katılan araştırmacılardan oluşması şartı bulunmaktadır. Bu çerçevede;
1)En az 1 tüzel kişilik, AB üyesi veya Akdeniz’e sınırı olmayan Ufuk2020 asosiye ülkesinden: Almanya, Fransa, Portekiz, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, İspanya, İtalya, Lüksemburg, Malta, Slovenya.
2)En az 2 farklı tüzel kişilik*, PRIMA katılımcısı üçüncü ülke veya Akdeniz’e sınırı olan üçüncü ülkeden: Türkiye, Cezayir, Ürdün, İsrail, Tunus, Fas, Lübnan, Mısır.
3)En az 1 tüzel kişilik, herhangi bir PRIMA katılımcı ülkesinden (AB üyesi olan veya olmayan) olmalıdır.
Son başvuru tarihi 22 Mart 2023'tür.
Detaylı bilgi için Tıklayınız