Personel

                                                                                İdari Personel

                                                                               

       Ali ÖKSÜZ                                                      Neslihan KARACA                                             Burak ÇELİK      
          Memur                                                                  Memur                                                     Sözleşmeli Personel
ali.oksuz@sivas.edu.tr                            neslihan.karaca@sivas.edu.tr                    burakcelik@sivas.edu.tr