Proje Kabul Sonrası İşlemler

 

 

PROJE KABUL SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER

 

                  İLGİLİ HUSUSLAR

TÜBİTAK Projeleri için BAP Biriminin sorumluluğu, birimine gelen harcama evraklarının ön incelemesini yaparak muhasebe birimine sevk edilmesini sağlamaktır. Proje için gerekli olan diğer işlemlerin, ilgili proje yürütücüsü tarafından TÜBİTAK Proje Takip Sistemi sayfasından ve projeden sorumlu TÜBİTAK uzmanı ile koordineli olarak takip etmesi kendi sorumluluğundadır. Proje sözleşmesinde belirtildiği üzere proje yürütücüsü projenin idari, mali ve hukuki sorumlusudur.

 

Ø  Projesi kabul edilen ve sözleşmeleri imzalanan projeler için TÜBİTAK tarafından ödenek aktarımı yapılabilmesi için, öncelikle proje için banka hesabının (IBAN) açılması gerekmekte ve proje yürütücülerinin aşağıdaki belgeleri (tatbiki imzaları tamamlanıp taratılarak ekleri ile birlikte) UBYS üzerinden BAP Koordinatörlüğüne ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına üst yazı ile göndermeleri gerekmektedir.

Ø  Proje yürütücüsü tarafından gönderilen yazılara (Proje Kabul Yazısı, Proje Sözleşmesi ve Banka Hesabının Açılması Talebi) istinaden, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından açılan ve Birimimize gönderilen projeye ait banka hesap numarası (IBAN), Birimimizce TÜBİTAK TTS programına kaydedilme ve ödenekler TÜBİTAK tarafından proje için belirtilen IBAN hesabına yatmaktadır.

Ø  Harcama yetkilisi olan proje yürütücüleri, proje hesabına bütçe aktarıldıktan sonra gerçekleştirme görevlisini görevlendirererek, ayrıca projeye ait satın alma işlemlerini yapabilmesi için Piyasa Fiyat Araştırması yapacak kişileri görevlendirmeleri gerekmektedir.

Ø  Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama Yetkilisi tarafından belirlenen gerçekleştirme görevlisi, öncelikle projedeki araştırmacılardan (SBTÜ mensubu olmak şartıyla-öğrenci hariç) birisi olmalı, projede araştırmacı yoksa bölüm veya fakülteden birisi gerçekleştirme görevlisi olarak proje yürütücüsü tarafından görevlendirilecektir.

 

Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi Atama Formu

Proje Banka Hesabı Açma Dilekçesi