Avans Ödeme

 

 

AVANS İŞLEMLERİ

 

 

AVANS ALINABİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Avans Talep Formu

2- Onay Belgesi

3- MYS Ödeme Emri Belgesi

4- TTS Muhasebe İşlem Fişi

Ø  Belgelerinden 1'er adet gerekmektedir. Onay Belgesi ve Ödeme Emri MYS üzerinden, Muhasebe işlem fişi TTS (Transfer Takip Sistemi) üzerinden BAP Birimi veri giriş yetkilisi tarafından düzenlenerek Proje Yürütücüsüne e-posta ile gönderilecektir.

Ø  Mal-Hizmet alımları ile Yolluk avansları farklı olacağından hepsi için ayrı ayrı avans talebinde bulunulmalıdır.

Ø  TÜBİTAK tarafından 2022 yılı için belirlenen avans limiti 60.000,00 TL dir. Harcama yetkilisi tarafından avans için belirlenen mutemet öğrenci olamaz. Bir proje için birden fazla avans mutemeti tayin edilebileceği gibi bir mutemet birden fazla projeden avans alabilir. Açılan avansların hesaba yattığı tarihten itibaren 2 ay içinde kapatılması zorunludur. 2 ay içinde kapatılmayan avans tutarları için ilgili kanunlara göre Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız tarafından gecikme faizi hesaplanacak ve avans alan kişiden tahsil edecektir.

 

 

AVANS MAHSUBU (KAPATILMASI) İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Mahsup Kesin Hesap Formu: Tüm harcamalar için tek Mahsup/Kesin Hesap Formu düzenlenir.

2- Muayene Raporu: Her türlü makine-teçhizat, sarf malzeme ve hizmet alımlarında her fatura için ayrı ayrı olarak düzenlenir. Belge tarihi fatura tarihi ile aynı olmalıdır.

3- Taşınır İşlem Fişi: Makine-teçhizat ve sarf malzeme alımlarında; Fatura, Muayene Raporu ve Avans Onay Belgesi ile Fakültenin Taşınır Kayıt Yetkilisine başvurarak Taşınır İşlem Fişi alınır. Tüm alımlarda faturanın fakülte/enstitü Taşınır Kayıt Yetkilisine gösterilmesi ve taşınır işlem fişi düzenlenmesine gerek olmayanlar için faturanın arkasının ilgili Taşınır Kayıt Yetkilisine onaylatılması zorunludur.

4- İade Dekontu: Alınan avanslardan artan miktar, en son yapılan harcama belgesinin (fatura) tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde iade edilip, 2 aylık süre beklenmeden avansın kapatılması gerekmektedir. İade; proje hesabına EFT, Havale veya Banka Şubesinden yapılabilir. Proje IBAN numarasına PTS sistemi üzerinden erişilebilir.

5- Ödeme Emri / TTS Muhasebe İşlem Fişi: Ödeme Emri MYS üzerinden, Muhasebe işlem fişi TTS (Transfer Takip Sistemi) üzerinden BAP Birimi Veri Giriş Yetkilisi tarafından düzenlenerek Proje Yürütücüsüne imzalanmak üzere e-posta ile iletilecektir.

6- Fatura Asılları: Faturalar proje numarası belirtilerek kurum adına düzenlenir. Fatura üzerinde mutlaka proje numarası belirtilmesi gerekmektedir. 1.000 TL'yi aşan hizmet alımlarında faturaların 117 Seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği kapsamında tevkifata tabi tutulması ve ilgili faturaların, avans kapatma süresi dikkate alınmaksızın en geç bir sonraki ayın 20'sine kadar birimimize teslim edilmesi gerekmektedir.

 

 

Fatura Adresi: SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ PROJELER OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ......... NO'LU TÜBİTAK PROJESİ Merkez/SİVAS

Vergi Dairesi: SİTE VERGİ DAİRESİ

Vergi Numarası: 771 061 13 59

 

 

YOLLUK AVANSLARI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1- Yolluk Bildirim Formu

2- Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörlük Oluru

3- Kanıtlayıcı Belgeler: Bilet, Katılım Fatura/Makbuzu, Mahsup Hesap Formuna eklenmesi gerekmektedir.

 

Avans Talep Formu

Mahsup Kesin Hesap Formu

TÜBİTAK Çeşitli Ödemeler Bordrosu