Burs

                                             BURS İŞLEMLERİ

BURS ÖDEMELERİNE İLİŞKİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1.Bursiyerin projeye dahil edilmesi için, proje yürütücüsünün PTS (Proje Takip Sistemi) üzerinden bursiyeri tanımlaması ve tanımladıktan sonra kişinin SGK işlemlerinin başlatılması gerekmektedir. Burs başlama tarihinden en geç 5 (beş) iş günü öncesinde görev yaptığı birime (proje yürütücüsünün görev yaptığı fakülte) SGK girişinin yapılabilmesi için gerekli evrakların teslim edilmesi gerekmektedir.

2.Her ayın 25 inde PTS üzerinden bursiyer bilgi formu (bursiyerin isminin yanında her aya özel TÜBİTAK tarafından otomatik hazırlanmaktadır) alınıp 2 nüsha halinde ıslak imzalı olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

NOT : Daha önce gruptan onay alınarak girilen bursiyerlerin bilgi formu elle doldurulacak olup örnek bursiyer bilgi formu sayfanın aşağısında yer almaktadır.

3.Sigorta prim ödemeleri yasal olarak belirli tarihler içinde yapıldığından, burs formlarında belirtilen tarihlerden önce bursiyer projeden ayrılırsa ya da başka nedenlerle burs ödemesi kesilecek ise mutlaka 5 iş günü içinde birimimize iletilmesi gerekmektedir. Aksi durumlarda sorumluluk proje yürütücülerine aittir.

4.Burs ödemelerinin bursiyerin görev süresi dolmadan durdurulması veya bursiyerin projeden ayrılması durumunda Proje Yürütücüsü; ödemenin durdurulması ve SGK çıkış işlemlerinin yapılabilmesi için, SGK işlemleri için Fakültede görevli ilgili kişiyi ve BAP Birimini aynı gün içerisinde dilekçe ile bilgilendirmelidir.

5.Burs ödemeleri takip eden ayın 1'i ve 5'i arası yapılacaktır.

6.Yeni başlayan bursiyerler için bir defaya mahsus olmak üzere kimlik fotokopisi, öğrenci belgesi ve müstehaklık belgesi getirilmesi gerekmektedir.

Her ay için e-devlet üzerinden alınan müstehaklık belgesi, bursiyer bilgi formu, birimimiz tarafından proje yürütücüsüne gönderilen TTS işlem fişi ve Harcama Talimatı belgesi ıslak imzalı olarak 1 nüsha halinde birimimize her ayın 25-27 arasında getirilmesi gerekmektedir.

                                                              

 

Burslu Öğrenci ve Doktora Sonrası Bursiyer Bilgi Formu (Form içerisindeki ekleri ile birlikte)

Not:  Bursiyer Bilgi Formu: PTS sistemi üzerinden her ayın 25inde kişiye özel olarak TÜBİTAK tarafından otomatik olarak güncellenen formdur.
          Müstehaklık Belgesi: E-devletten alınacaktır, her ayın 25' ine kadar BAP Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.
          Öğrenci Belgesi (E-Devletten alınır)
          Kimlik Fotokopisi