Devam Eden Projeler

SIRA NO PROJE KODU PROJE NUMARASI PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
PROJE ADI BİRİMİ  PROJE BÜTÇESİ
1 3501 221M604  Dr.Öğr.Üyesi N** B**** Eklemeli İmalat ile Üretilen AlSi10Mg Alaşımı Mikrokafes Yapıların Balistik Performansının Deneysel ve Nümerik Çalışmalarla İncelenmesi Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi 468.900,00-TL
2 1001 221M082 Dr. Öğr. Üyesi F**  E**** Termoelektrik Malzeme Olarak Karbon Nanotüp/Kopolimer Kompozitlerinin Geliştirilmesi Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi 594.810,00-TL

3

1001 220N276 Doç. Dr. F** S** B**** Günümüzdeki ve Gelecekteki İklim Değişikliği Sorunları Için C4 Bitkilerinde Direncin Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi 831.461,00-TL
4 1002-A 122E144 Dr.Öğr. Üyesi K** E**** 25 ile 30 gh frekans bandı için suet kuru film fotorezist malzeme karaktrezasyonu  Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi 44.500,00-TL
5 3501 122M179 Dr. Öğr.Üyesi B** Y**** K**** Nadir toprak oksit ve zirkonya katkısı ile hazırlanmış sandviç lamine yapıya sahip alümina esaslı kompozitlerin mekanik özelliklerinin ve balistik performansının incelenmesi Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültes 397.500,00-TL
6 3501 122M684 Dr. Öğr. Üyesi E** Y**** Hibrit Atomizasyon Yöntemiyle Küresel Tungsten Tozu Üretim Şartlarının Nümerik ve Deneysel Araştırılması Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi 503.624,00-TL
7 3501 122M904 Dr. Öğr. Üyesi A** S** Y**** Süperiletken manyetik levitasyon sistemleri için vakumlu kriyostat imalatı ve döngide donanımsal benzetim yapısı kullanılarak çalışma şartları altında test edilmesi  Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi 655.936,00-TL