GÖREV VE ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Projeler Ofisi Genel Koordinatörlüğü olarak;

Üniversite personelinin ulusal ve uluslararası fonlardan etkin yararlanmasını sağlamayı

Etik değerlere bağlılığı,

Katılımcılığı,

Şeffaflığı,

Hesap verebilirliği,

Disiplinler arası araştırma faaliyetlerinin örgütlenmesi için gerekli mekanizmaların oluşturulmayı,

Sanayi iş birlikli projelere öncelik vermeyi,

Üniversitemizin stratejik hedeflerine katkı yapmayı,

Üniversitemizin ihtisaslaşma alanına katkı sunmayı ve  girişimciliği ilke edinmiş olup;

Bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini nitelik ve nicelik yönünden geliştirmek,

Üniversite genelinde girişimci ve yenilikçi faaliyetleri yaygınlaştırmak ve kurumsallaştırmak,

Bölgesel kalkınmaya yönelik sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetleri arttırmak,

Birimin kurumsal işleyişinin sürdürülmesi sağlamak,

Ulusal destekli projelere katılma oranının artırılmasını sağlamak,

Disiplinlerarası araştırma faaliyetlerinin geliştirmek birimimizin çalışma alanlarıdır.