Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4684 sayılı Kanunla değişik 58.maddesi ve 10.04.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” uyarınca Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde 20/03/2020 tarih ve 2020/03-02 sayılı Üniversite Senato kararı ile kurulmuştur.

     Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünde, öğretim üyeleri ya da doktora eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yürütülecek araştırma projeleri ile yüksek lisans, doktora için hazırlanan tez projeleri ve diğer proje tekliflerinin değerlendirilmesi, TÜBİTAK, AB gibi Ulusal ve Uluslararası kurum ve kuruluşların desteklediği projelere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi için gerekli işlemler gerçekleştirilmektedir. Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinatörlüğü; yenilikçi, şeffaf, işinde uzman, temin edilen kaynakları en iyi şekilde kullanarak vereceği hizmet ile örnek bir birim olmak, performansını giderek arttırmak ve geliştirmek amacıyla çalışmaktadır.