GENEL BİLGİLER

 

Projeler Ofisi Genel Koordinatörlüğü, Üniversitemizin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda araştırma ve geliştirme politikaları geliştirerek, gerçekleştirdiği faaliyetlerle öğretim elemanı ve öğrencilerinde araştırma kültürünün yaygınlaştırılmasına ve gelişimin sürdürülebilir kılınmasına destek sağlamaktadır. Kurum içi ve kurum dışı destekli projelerin iş ve işlemlerinin yürütülmesi; ulusal ve uluslararası projelerle bilimsel destek fırsatlarının birimlere duyurulması; projelerin başvurusu, hazırlanması, yürütülmesi, izlenmesi, sonlandırılması vb. hususlarda ilgili araştırmacıları bilgilendirme; kaynak belirleme, bilimsel, teknik, idari anlamda önerilerde bulunma, destek sağlama; proje veri tabanının oluşturulması ve performans ölçümü, projelerin lisanslanması ve ticarileştirilmesine ilişkin danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla “Projeler Ofisi Genel Koordinatörlüğü” 11/01/2021 tarih ve 2021/01-02 sayılı Üniversite Senato kararı ile kurulmuştur.