Genel Bilgiler

 

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4684 sayılı Kanunla değişik 58.maddesi ve 10.04.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” uyarınca Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde 20/03/2020 tarih ve 2020/03-02 sayılı Üniversite Senato kararı ile kurulmuştur. Birimimiz ilgili yönetmelikler ve yönergelerde belirtildiği üzere Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü ve desteklenmesi ile bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması hizmetlerini vermektedir.