Yolluk

                                           YOLLUK İŞLEMLERİ

               YURT İÇİ KONGRE ÖDEMELERİ İÇİN GEREKEN BELGELER

1- Birim Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörlük Görevlendirme Onayı

2- Geçici Görev Yolluğu Bildirgesi

3- Uçak / Otobüs Bileti / Rayiç Bedel Belgesi ve Biniş Kartları: Yapılan hizmetin tutarını gösterir “Elektronik Yolcu Bileti”, bilet seyahat acentelerinden alınmışsa kaşeli, imzalı fatura teslim edilmelidir.

4- Katılım Belgesi (Fotokopisi katılımcı tarafından imzalanacak)

5- Katılım Faturası

6- Konaklama Faturası

7- Hangi Kalemden Ödeneceğini Gösteren Bütçe Sayfası

 

 

 

              YURT DIŞI KONGRE ÖDEMELERİ İÇİN GEREKEN BELGELER

1- Birim Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörlük Görevlendirme Onayı

2- Geçici Görev Yolluğu Bildirgesi

3- Uçak / Otobüs Bileti / Rayiç Bedel Belgesi ve Biniş Kartları: Yapılan hizmetin tutarını gösterir “Elektronik Yolcu Bileti”, bilet seyahat acentelerinden alınmışsa kaşeli, imzalı fatura teslim edilmelidir.

4- Katılım Belgesi (ödeme evrağı yabancı dilde ise türkçe çevirisi yapılıp, katılımcı tarafından "tarafımca çevrilmiştir" ibaresi yazılıp imzalanacaktır.)

5- Katılım Faturası

6- Konaklama Faturası

7- Hangi Kalemden Ödeneceğini Gösteren Bütçe Sayfası

8- Pasaport Fotokopisi (Kimlik bilgilerinin olduğu öz yüz ve giriş-çıkış mührünün olduğu sayfalar)

9- Biniş Kartı

 

 

 

YURT İÇİ ALAN-SAHA ARAŞTIRMASI İÇİN GEREKEN BELGELER

 1-Geçici Görev Yolluğu Bildirgesi

2- Fakülte Görevlendirme Yazısı

3- Rektörlük Görevlendirme Oluru

4- Hangi Kalemden Ödeneceğini Gösteren Bütçe Sayfası

 

 

 

YURT DIŞI ALAN-SAHA ARAŞTIRMASI İÇİN GEREKEN BELGELER

1-Geçici Görev Yolluğu Bildirgesi

2- Uçak Bileti (e-fatura veya e-bilet)

3- Biniş Kartı

4- Pasaport Fotokopisi (Kimlik bilgilerinin olduğu öz yüz ve giriş-çıkış mührünün olduğu sayfalar olacak şekilde)

5- Fakülte Görevlendirme Yazısı

6- Rektörlük Görevlendirme Oluru

7- Hangi Kalemden Ödeneceğini Gösteren Bütçe Sayfası

 

 Geçici Görev Yolluğu Bildirgesi

Örnek Geçici Görev Yolluğu Bildirgesi