Satın Alma

 

SATIN ALMA İŞLEM AŞAMALARI

DOĞRUDAN TEMİN

 

1. AŞAMA-ONAY

1- İhtiyaç Belgesi: Mal/Malzeme/Hizmet alımı talep edilirken doldurulması gereken belgedir. Alınması düşünülen makine-teçhizatlar için, marka ve model belirtilmeden en ince ayrıntısına kadar teknik özelliklerinin belirtildiği teknik şartname doldurulması gerekmektedir. Ayrıca alınacak cihaz için garanti koşulları teknik şartnamede belirtilmelidir.

Ø  Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama Yetkilisi tarafından belirlenen gerçekleştirme görevlisi, öncelikle projedeki araştırmacılardan (SBTÜ mensubu olmak şartıyla-öğrenci hariç) birisi olmalı, projede araştırmacı yoksa bölüm veya fakülteden birisi gerçekleştirme görevlisi olarak proje yürütücüsü tarafından görevlendirilecektir. Belirlenen kişilere ait bilgiler (adı-soyadı, unvanı, T.C. kimlik numarası ve tatbiki imzası ile) birimimize yazı ile bildirilecektir.

2- Onay Belgesi: Mal ve hizmet alımında doldurulması gerekli olan belgedir. Veri Giriş Yetkilisi tarafından MYS ve TTS sistemi üzerinden hazırlanır, proje yürütücüsü ve gerçekleştirme görevlisi tarafından imzalanır.

3- Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı: Doğrudan Temin Usulü ile yapılacak alımlarda, proje yürütücüsü veya görevlendireceği kişiler tarafından piyasa araştırması yapılmak suretiyle en ucuz olan fiyattan gerçekleştirilir. Mal ve Hizmet alımlarının ihalesi yapılmadan önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak KDV hariç olmak üzere dayanakları ile (piyasadan alınan tekliflerde) ilgili tutanakta gösterilir.

Doğrudan Temin limiti yurt içinden yapılacak alımlarda 2022 yılı için 218.395 TL ve 72.752 TL ( KDV hariç)’dir.

 

2. AŞAMA-ÖDEME

1- Ödeme Emri / TTS Muhasebe İşlem Fişi: Ödeme Emri MYS üzerinden, Muhasebe işlem fişi TTS (Transfer Takip Sistemi) üzerinden BAP Birimi Veri Giriş Yetkilisi tarafından düzenlenerek Proje Yürütücüsüne imzalanmak üzere e-posta ile iletilecektir. ​

2- Muayene Raporu: Her türlü makine-teçhizat, sarf malzeme ve hizmet alımlarında her fatura için ayrı ayrı olarak düzenlenir.

3- Taşınır İşlem Fişi: Makine-teçhizat ve sarf malzeme alımlarında; Fatura, Muayene Raporu ve Avans Onay Belgesi ile Fakültenin Taşınır Kayıt Yetkilisine başvurarak alınır. Tüm alımlarda faturanın fakülte/enstitü Taşınır Kayıt Yetkilisine gösterilmesi ve taşınır işlem fişi düzenlenmesine gerek olmayanlar için faturanın arkasının ilgili Taşınır Kayıt Yetkilisine onaylatılması zorunludur.

4- Vergi Borcu Yazısı: 5.000 TL üzeri alımlarda, ilgili firma İnternet Vergi Dairesinden en erken fatura tarihli vergi borcu yazısı temin etmesi gerekmektedir.

5-Fatura: Faturalar proje numarası belirtilerek kurum adına düzenlenir. Fatura üzerinde mutlaka proje numarası belirtilmesi gerekmektedir. Fatura ve benzeri belgeler yürütücü ile varsa araştırmacı ve/veya satın alma işlemini yürüten görevli tarafından "Piyasa fiyat araştırması yapılmıştır ve belirtilen taşınır mallar muayene ve kabulü yapılarak tam ve kusursuz teslim alınmıştır.” şerhi düşülerek imzalanır. 1.000 TL'yi aşan hizmet alımlarında faturaların 117 Seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği kapsamında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

 

 

Fatura Adresi: SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ PROJELER OFİSİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ......... NO'LU TÜBİTAK PROJESİ Merkez/SİVAS

Vergi Dairesi: SİTE VERGİ DAİRESİ

Vergi Numarası: 771 061 13 59

 

İhtiyaç Belgesi Formu

Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı (Not: 3 Fiyat Teklifi veya Proforma Gereklidir)

Muayene Kabul ve Komisyon Tutanağı (Mal Alımı)

Komisyon Kabul Tutanağı (Hizmet Alımı)