Optik İnce Film Tasarım ve Kaplama Merkezi Projesi destek almaya hak kazandı.


Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) tarafından hazırlanan “Optik İnce Film Tasarım ve Kaplama Merkezi Projesi”, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 yılı "Cazibe Merkezleri Destekleme Programı” (CMDP) kapsamında 22.5 Milyon lira destek almaya hak kazandı.

 

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) koordinasyonunda yürütülen program dahilinde destek alacak olan “Optik İnce Film Tasarım ve Kaplama Merkezi Projesi”nin sözleşmeleri; Sivas Valiliği Ek Hizmet Binası Konferans Salonunda, 7 Eylül 2022 Çarşamba günü, “ORAN 2022 Yılı Sivas Projeleri Sözleşme İmza Töreni” ile imzalandı.

 

Törende “Optik İnce Film Tasarım ve Kaplama Merkezi Projesi hakkında bilgi vererek Projenin hedeflerinin bölgede faaliyet gösteren optik firmaların kaplama ihtiyaçlarının karşılanması, bölgenin optoelektronik sistemler konusunda gelişimine yardımcı olunması, ilgili alanda lisans ve lisansüstü öğrencilerin yetiştirilmesi, optik tasarım ve üretim gerçekleştirecek personel yetiştirilmesi, KOBİ'lerin üretim yapmasına olanak sağlanması, ulusal ve uluslararası projeler geliştirilmesi, Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık verilmesi, optik sistemlerde dışa bağımlılığın azaltılması ve Sivas ilimizin gelişimine katkıda bulunulması olduğunu söyleyen SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, “Projemiz üç ana temadan oluşuyor. Optik ince film kaplama ve tasarım prosesleri gerçekleştirilmesi; mevcut ürünlerinin niteliklerinin artırılması, İlimizde ve il dışında optik alanında faaliyet gösteren firmalara danışmanlık verilmesi bu üç temayı oluşturmaktadır.” ifadelerine yer verdi.

 

Savunma sanayi ve optik alanında faaliyet gösteren kuruluşlarla yoğun çalışmalar yürütüldüğünü belirten SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul; “Akademisyenlerimizin yürütücülüğünde, SBTÜ Destekleme ve Geliştirme Vakfı ve Sivas Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Kurma ve Destekleme Vakfı ortaklığında; TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitü Müdürlüğü, ASELSAN Sivas Hassas Optik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iştirakiyle gerçekleştireceğimiz Projemizin bütçesi 22.5 Milyon liradır. Bunun yaklaşık 9 Milyon Lirası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın tarafından sağlanacaktır.” dedi.

 

Kızılötesi kamera ve sensörlerin geliştirilmesi, optik alandaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul; “Ülkemizin, özellikle termal alanda ince film kaplamalar konusunda birçok Ar-Ge çalışmasına ihtiyaç vardır. Mevcuttaki hassas optik firmalarının ticari üretimlerinin yoğun olması sebebiyle Ar-Ge araştırmalarına yeterli zaman ayırmaları mümkün olmuyor. Bu noktada ASELSAN Sivas Hassas Optik ile birlikte çalışarak söz konusu firmalara hizmet verecek bir altyapının, nitelikli projeler gerçekleştirilmesinin, Ar-Ge çalışmaları yapılmasının gerekliliğini tespit ettik. Optik İnce Film Kaplama ve Tasarım Merkezimizin kurulması ile sektörün ihtiyaçları doğrultusunda optik kaplama reçetelerinin oluşturulması, kızılötesi bölge ince film kaplama tasarımı ve uygulamasının yapılması, halihazırdaki firmaların yanıt veremediği talebin karşılanması, elmas benzeri karbon ince film kaplama tasarım ve uygulamaları ile bölgemizdeki eksikliğin giderilmesi ve yurt dışına bağlılığın azaltılarak yerelleşmeye destek olunması amaçlanmaktadır” şeklinde konuştu.

 

Yurtdışındaki optik merkezlerine dikkat çeken SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul; “Yurtdışında da benzer yapılar var. Biz de yurtdışındaki merkezlere benzer bir yapılanmanın tohumunu atıyoruz. Almanya’da böyle bir araştırma merkezi 1949’da kurulmuş ve 74 enstitü ile birlikte çalışıyor. 2,8 milyar Euroluk bütçesi ve 28 bin çalışanı olan bu Merkezin bütçesi %70 özel sektör ve % 30 kamu tarafından sağlanmaktadır. Sivas’ta bu projeyle ilk adım atılmış oldu.” dedi.

 

Projenin iştirakçilerine özellikle teşekkür etmek istediğini söyleyen SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, “Sayın Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin’e destekleri için teşekkür ederim. SBTÜ Destekleme ve Geliştirme Vakfı Üyelerimizden Muzaffer Gezgin ve Ruhi Hergüner beylere özellikle teşekkür etmek istiyorum. Üniversitemizin kuruluş aşamasından günümüze kadar Muzaffer Bey ve Ruhi Bey hem finansal hem motivasyon olarak bize destek oldular. Bu nedenle kendilerine çok teşekkür ediyorum. Projemizde temel fonlayıcılarımızdan biri olan ve Muzaffer Gezgin ve Ruhi Hergüner beyler tarafından kurulan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Kurma ve Destekleme Vakfı Projemizde temel fonlayıcılarımızdan biridir. Bu Vakıf Projemize 12,5 milyon lira destek sağlamaktadır. Proje iştirakçilerimiz ASELSAN Sivas Hassas Optik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yönetimine, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Müdürü Gürcan Okumuş’a, ASELSAN’daki danışmanlarımıza ayrıca teşekkür ederim. Projemizde akademisyen arkadaşlarımızın da çok büyük emekleri var. Özellikle Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Doğan ve Dr. Öğretim Üyesi Ekrem Yartaşı hocalarımıza, verdikleri emek ve akıl terlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

 

Konuşmaların ardından Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında 22.5 Milyon Lira destek almaya hak kazanan “Optik İnce Film Tasarım ve Kaplama Merkezi Projesi” sözleşmesine imzalar atıldı.