BİDEB 2250-Lisansüstü Bursları Performans Programı 2023 Yılı 1. Dönem Çağrısı Açıldı


TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2250-Lisansüstü Bursları Performans Programı 2023 yılı 1. dönem çağrısı başvuruya açıldı. Başvurular, 13 Mart 2023 saat 17:30’a kadar BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (https://ebideb.tubitak.gov.tr) üzerinden alınacak.
Bu çağrı ile TÜBİTAK destekli projelerde bursiyer olarak görev alan doktora öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacılara 6 aylık (Ağustos 2022-Ocak 2023) performans bursu alma imkânı sağlanacak.
2250-Lisansüstü Bursları Performans Programı kapsamında, bursiyerlerin araştırma yapmaya teşvik edilmesi, proje aidiyetlerinin sağlanması, performans ve motivasyonlarının artırılması ve araştırma ekosisteminin güçlendirilmesi amacıyla TÜBİTAK destekli projelerde bursiyer olarak yer alan doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılara performansa dayalı burs desteği sağlanmaktadır.
2023 yılı 1. döneminde doktora öğrencileri Ağustos - Aralık 2022 ayları için 2.650 TL/Ay'a kadar, Ocak 2023 ayı için 3.505 TL/Ay'a kadar; doktora sonrası araştırmacılar ise 2023 yılı 1. döneminde Ağustos - Aralık 2022 ayları için 3.300 TL/Ay'a kadar, Ocak 2023 ayı için 4.365 TL/Ay'a kadar performans bursu alabileceklerdir.
Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız